Õpetaja õppijana

5.
22.03-23.03 koolituskeskuses OÜ Kersti võlu viis koolituse läbi Tallinna Läänemere Gümnaasiumi õpetaja-metoodik Marina Mets. Koolitus kandis nime "Geogebra programmi kasutamine ja tähendus uues riiklikus õppekavas".
Uues õppeprogrammiks on eriti tähtsaks teemaks "Tehnoloogia ja innovatiivsus". Matemaatika õppimine peab pakkuma võimaluse ise avastada ja märgata seaduspärasusi, soodustades loova isiksuse arengut. Seaduspärasuste avastamisel kasutatakse erinevad õppeprogrammid.


Koolituse ajal tegin järgmised materjalid koolis matemaatikatundides näitamiseks:4.  
Mõtted, millel on lootust saada edu pandiks

 • Kui mul tekkivad probleemid, ma pöördun abipalvega mind ümbritsevate inimeste poole.
 • Ma ei järgi alati teiste inimeste nõuandeid, kuid mul on alati huvitav kuulata nende arvamust ühe või teise asja kohta.
 • Kui ma pean tegema mingisugust vastutusrikast tööd, küsin asjatundjatelt nõu.
 • Olen kindel, et õppida saab igaühelt
 • Kui minu poole pöördutakse, püüan vestluskaaslast tähelepanelikult kuulata ning saada temast aru.
 • Oskan õppida ka neilt, kellega ei ole nõus
Meelespea igaks päevaks.
 • Iga päev saan teiste käest teada midagi uut.
 • Mängida ninatarka tähendav oma arengut segada.
 • Isegi siis, kui na ei ole inimesega päris nõus, ma oskan suhtlemisest temaga enda jaoks midagi kasulikku saada.
 • Jälgin tähelepanelikult neid, kes on juba midagi saavutanud.
 • Need, kes saavutasid esu, õpivad pidevalt teistelt, ning seejuures nende uhkus ei kannata.

3.
Õpetaja peab pidevalt õppima. Õppima kolleegidelt – asjatundjatelt. Selle parimaks motivaatoriks on kogemuse vahetus, vastastikune õpetamine, täiendamine ja täiustamine. Selle optimaalseks võimaluseks praegu ongi enesetäienduskoolitused nende jaoks, kes on juba oma ala asjatundja, kuid tahaks rohkem teada saada. 
Tallinna ülikooli Avatud ülikool korraldas 21. ja 22. veebruaril koolituse teemal „Matemaatika gümnaasiumis uue ainekava raames ja ettevalmistus riigieksamiks“
Õppeprogrammis:
 • RiiklikuEksami- jaKvalifikatsioonikeskusematemaatikapeaspetsialistDeiviTaali esines 2010.aastamatemaatika riigieksami analüüsiga, tegi ülevaate riigieksami tüüpvigadest ja nende vähendamise võimalustest, riigieksami hindamisest.)
 • Arvutiprogrammide kasutamisest teema kordamiskursute korraldamisel jutustas Marina Mets (Tallinna Läänemere Gümnaasium), kes tutvutas ka oma tüid, mis on esitatud tema isiklikus blogis.
 • Ülevaate geomeetrilistest ja stereomeetrilistest ülesannetest riigieksamis tegi Andres Talts (Tallinna reaalkool).
 • Svetlana Ševtšenko (Karjamaa Gümnaasium) tutvustas täielikku kursust teemal „Logarütmid“ ettevalmistusel riigieksamiks ning jagas jaotusmaterjale.
Õppida kollegidelt on kasulik sõltumata sinu vanusest ja professionaalsest tasemest.
 


2.

"Tere, Kevad!"


Projekti eesmärk:
 • lähendada lapsi loodusele ja õpetada neid nägema looduses toimuvaid muutusi ning eristama ja tähele panema erinevaid taime- ja loomaliike
 • pakkuda internetipõhise projektiõppe võimalust ka nooremale koolieale
Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika, informaatika.

 Õpetajate koolitus 18.02

Enne loodusvaatluste algust toimuvad koolitused projektis osalevaid gruppe juhendavatele õpetajatele. Koolitus on mõeldud eelkõige õpetajatele, kellel puudub meie projektiga varasema koostöö kogemus. Koolitused toimuvad piisava arvu huvitatud õpetajate olemasolul.
Koolituse teemad:
 • Sissejuhatus projekti. Tegevuste sisuline ja tehniline tutvustus. Projekti käigu planeerimine.
 • Indikaatorliikide tutvustus - olulisemad tunnused, sarnaste liikide üksteisest eristamine, võimalikud kasvu- ja leiukohad...

Tartu Vene Lütseum 5a5b


1. „Õpetaja õpib kogu elu nagu õpilane. Õpetaja on see, kes oskab olla õpilane. Kas õppida ise või püüda tunda end „õpilase nahas“ – sellel ei ole tähtsust. Et vastata õpetaja nimele, kaasaegse ühiskonna nõudmistele, olla nõudlik enda ja oma sisemaailma suhtes. Kaasaegsed infotehnoloogiad arenevad niivõrd kiiresti, et nõuavad pidevat teadmiste täiendamist. Seetõttu ma pidevalt nii õpin kui ka õpetan.“
 

Обо мне

Моя фотография
Учитель математики Таллинского Линнамяэского Русского Лицея, классный руководитель 11А класса